biorezonans

CHAKRA

Chakra, Sanskritçe’de tekerlek anlamına gelir, ateş çarkı da denir. Bedenimizin içerisinde chakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurgayla kesişirler.

Chakralar bizi çok boyutlu evrene bağlayan, uzmanlaşmış enerji merkezleridir. Çok değişik düzeylerde kavranabilirler. Yüksek bir titreşimsel doğadaki enerjiyi, uygun bir biçimde özümseyip fiziksel bedeni dönüştürebilmek için kullanmak amacıyla, önce içine alan ve işleme tabi tutan chakralar, boyutlu ana giriş kapılarıdır. Vücut genelinde çok sayıda minör chakralar olmasına karşın, biz sadece yedi majör chakrayla ilgilenmekteyiz. Bu majör chakraların her birisi majör sinir ağına ve vücudun endokrin sistemi içindeki salgı bezleri merkezine bağlıdır.

Her majör chakra belirli bir fizyolojik sistemle ilgilidir. Örneğin, kalp chakrası fiziksel kalp ve dolaşım sistemiyle ilgilidir. Boğaz chakrası nefes borusu ve tiroit bezi vs. ile ilgilidir. Majör chakraların her birisinin uygun çalışması, her organ sisteminin dengesi ve hücresel sağlığı için çok önemlidir. Bunun chakra sistemi içindeki anormallikleri ima etmez; sadece hastalığın nedenidirler. Ayrıca fiziksel bedende hastalık oluşturabilecek, toksik, çevresel, kimyasal, bakteriyel, viral ve diğer etkilerde söz konusudur. Chakralar hayatsal enerjinin vücudun değişik organlarına akışını düzenlemeye yardımcı olur. Uygun bir çalışmada, belirli bir fizyolojik sistemde güç ve dengeyi kurmada yardımcı olur. Tersine, anormal chakra fonksiyonu vücudun bir bölümünde zayıflık oluşturur.

Chakraların vücudun spesifik bazı kısımlarına bir çeşit gizli besleyici bir enerji gibi katkı sağladığını anlamamız kilit bir noktadır. Bazen adından prana diye de söz edilen, kozmik enerji yaşam gücünün kendini açığa vurmasıdır. Prananın enerji kanalları ve hücresel/moleküler sistemler aracılığıyla engellenemez akışı fiziksel bedenin canlılığını devam ettirilmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminin biyokimyasal enerjiyi ve fiziksel gıdalar formundaki yapılandırıcı blokları içine almasına karşın chakralar, akupunktur meridyen sistemleriyle bağlantılı olarak, fiziksel yaşamın uygun gelişimi ve devamlılığı için gerekli olduğu kadar yüksek titreşimsel enerjileri içine alır. Fiziksel gıdalar hücresel gelişim ve homeostatiği ilerletmek için kullanılırken, chakralar ve meridyenlerden taşınan gizli-enerji akımları eterik bedendeki denge organizasyonu ilerletir. Eterik beden fiziksel olanın bir şablonudur. Enerjisel değişikler, fiziksel hücresel olaylar olarak açığa çıkmadan önce eterik bedende oluşurlar.

Chakralar tarafından alınan enerjiler, bir sonraki basamağa dönüştürücüye benzer bir tarzda endokrin sinyallerine dönüştürür. Yüksek titreşimsel ve gizli doğadaki enerji chakralardan girer, bir sonraki basamağa geçerek ve daha fizyolojik bir doğadaki bilgiyi iletir. Gizli enerji, chakralarla bağlantılı majör endokrin salgılarının her birinden hormonsal salgılara dönüştürülür. Kan dolaşımına küçük miktarlardaki güçlü hormanların salgılanması aracılığıyla, tüm fiziksel beden etkilenir. Ayrıca her chakra hayati enerjiyi aynı vücut bölgesindeki ve benzer bir frekansta rezonans içşnde olan, birçok farklı organa dağılırlar.

Vücut içindeki her organın kendi enerji frekansı vardır. Benzer frekanstaki organların aynı vücut bölgesinde birlikte kümeleşme veya özel bir fizyolojik ilişki içinde birlikte bağlantı içinde olma eğilimleri vardır. Örneğin, solar pleksus chakra, solar pleksusun genel, yakın komşuluğu içinde yatan organlarla yakından bağlantılıdır. Bunlar mide, pankreas, safra kesesi ve karaciğerdir. Her organ sindirimin ilk sürecine dahildirler. Solar pleksus chakra aracılığıyla bu organlara dağılan gizli enerjiler sindirimin bu yönünün sağlık ve fonksiyonunu devam ettirmede yardımcı olur. Solar pleksus chakrayı etkileyen hayati enerji akışının anormallikleri, bu şekilde, peptik ülser hastalığı, safra taşları, pankreatit vs. gibi sindirim sisteminde bazı güçlükleri açığa çıkarır. Anormal bir chakra fonksiyonunun nedenleri, duygusal, zihinsel ve tinsel sorunların yanı sıra solar pleksus chakranın fonksiyonuyla bağlantılı davranış modellerini içermesi bağlamında daha da önemlidir.

Chakralar gizli enerjinin pasif dönüştürücüleridir. Onlar gerçekte gizli bedenimizdeki psişik algı organlarıdır. Her chakra farklı bir psişik fonksiyonla ilgilidir. Örneğin üçüncü göz veya kaş chakrası sezgisel anlayış ve durugörüyle ilintilidir. Boğaz chakrası durugörüsel yeteneklerin kullanımında çalışır. Kalp chakrasının görünmeyeni algılama, görme vs. gibi yeteneklerle ilgisi vardır. Chakraların yüksek algıyla ilgili süreçleri içermesi, onların eterik, astral, zihinsel ve yüksek tinsel düzeylerden gelen enerji akışı noktaları oluşlarıdır.

1.CHAKRA :

Adı: Kök Chakra-Temel Çakra/Muladhara

Chakra Merkezi: Kuyruksokumu (Makatla üreme organlarının arasında bulunur. Kuyruksokumuyla bağı vardır ve aşağıya doğru açılır.)

Rengi: Kırmızı

Elementi: Toprak

Duyu: Koku

Sembolü: 4 yapraklı lotus

Anatomik Bağlantı: Omurga, Kemikler, Dişler ve Tırnaklar gibi bedenin tüm sert bölgeleri. Makat, prostat bezi. Kan ve hücre yapımı.

İlgili Salgı Bezi: Böbreküstü bezleri (Adrenalin ve Noradrenalin salgısı)

Temel İlke: Var olmak için maddi irade (7. chakranın ruhsal var olma iradesinin zıttı.)

Gelişim Evreleri: 1-7 Yaş / 50-56 Yaş arası

Temel Öğretisi: İlk yaşam enerjisi ve güven. Yeryüzü ve maddi dünyaya bağlılık. İstikrar, başarma gücü. Kök Chakra diğer yüksek chakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. Burada tükenmez kundalin enerjisiyle içiçeyizdir. İç dengeyi sürdürebilmek için 1.chakra 7.chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır. Uyumsuz çalışmasının psikolojik yansıması güvensizlik, öfke, saldırganlık, korkudur. Bedensel olarak tüm bunlar kendini kabızlık ve şişmanlık olarak gösterir. Eğer kök chakra kapanmış ise fiziksel olarak zayıf olmaya eğilim verir. Endişe ve belirsizlik hissi hakim olur.

Terapi Şekilleri: Chakraları dengelemek için çeşitli terapi şekilleri uygulanır (Biorezonans terapi, ses, renk, taş, aroma ve yoga gibi). Kısaca ilişkilendirecek olursak 1.chakranın notası DO, Mantrası LAM, Rengi Kırmızı, Taşı Akik, Hematit, Lal, Kırmızı Mercan,Yakut başlıcalarıdır. Aroma olarak Sedir ağacı ve Karanfil, Yoga şekilleri ise Hatha Yoga ve Kundalini Yoga dır. Meditasyon tüm chakraların dengede çalışması için bir yoldur. Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

2.CHAKRA :

Adı: Kuyruksokumu chakrası/Svadhistana Chakra

Chakra Merkezi: Çapraz merkez (Cinsel organların üstündedir. Sakrum bağlantılıdır ve öne doğru açılır.)

Rengi: Turuncu

Elementi: Su

Duyu: Tat

Sembolü: 6 yapraklı lotus

Anatomik Bağlantı: Leğen kuşağı kemikleri, üreme organları, böbrekler, mesane, kan, lenf, mide suyu ve sperm gibi bütün sıvılar.

İlgili Salgı Bezi: Gonadlar; Testis/vücut dışında testis torbasında, Ovaryum (o)/karın boşluğunun iki tarafında yer alır. Testosteron, Östrojen ve Progesteron hormonlarını salgılarlar.

Temel İlke: Varlığın yaratıcı üremesi.

Gelişim Evreleri: 8-14 yaş/ 57-63 Yaş aralığı.

Temel Öğretisi: Hayat, şehvet, erotizm, yaratıcılık, huşu ve heves dolu olarak akan ilksel duygular. 2.chakra evrensel enerjinin dişi yönünü temsil eder. Tüm biyolojik yaşamın kaynağı su ile tanımlanır ve astrolojik anlamda duyguları temsil eder. Çoğu durumda bu merkezin yetersiz çalışması çocukluğa hatta bebekliğe kadar uzanabilir. Kendi cinselliklerini ve tutkularını bastıran anne-babalar çocuklarını yeterince dokunma, okşama, şefkat ve sevgiden mahrum bırakmışsalar eğer duygusal felç ve cinsel soğukluk ya da aşırı cinsel istekler ve patlamalar şeklinde gözükebilir. Uyumlu çalışmasında su unsuru temizler ve saflaştırır. Yaşamsal akışı engelleyen tıkanıklıkları çözer ve sürükler. Bedensel olarak bu böbreklerin ve mesanenin temizleyici fonksiyonlarıyla kendini gösterir. Ruhsal düzeyde ise, bizim yaşamı her an yenilenen bir şeymiş gibi görmemize yol açan özgür duygular şeklinde görülür.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota RE, Mantra: VAM/Renk: Turuncu/Taş: Ay taşı, Karnel/Aroma: Ylang-ylang, Sandal ağacı/Yoga şekli: Tantra yoga. Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

3.CHAKRA :

Adı: Solar Pleksüs , Güneş Sinirağı Chakrası/ Manipura Chakra

Chakra Merkezi : Göbek (Göbeğin iki parmak kadar üstündedir. Öne doğru açılır)

Rengi: Sarı (altın rengine kadar uzanan tonlar)

Elementi: Ateş

Duyu: Görme

Sembolü: 10 yapraklı lotus

Anatomik Bağlantı: Sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safra kesesi, otonom sinir sistemi.

İlgili Salgı Bezi: Pankreas (İnsülin ve Glukagon salgılar/Karbonhidrat mekanizmasını ve kandaki şeker miktarını ayarlar.Yağ ve protein dengesini sağlar)

Temel İlke: Varlığın şekillenmesi

Gelişim Evreleri: 15-21 yaş/64-70 Yaş aralığı.

Temel Öğretisi: Kişiliğin ortaya çıkması, duygu ve yaşantıların özümsenmesi, kişinin varlığının şekillenmesi, etki ve güç, kuvvet ve bolluk, akıl, tecrübeleri aşmak.
Bu chakrada insanlarla ve maddi dünyayla ilişki içine gireriz. Bedenimizin duygusal enerjiyi yaydığı bölgesi burasıdır. Ülserler, midevi sorunlar ve karaciğer, dalak ve pankreasa ait rahatsızlıklar hep dengesiz duygulardan kaynaklanırlar. Pozitif ve negatif enerji kutbiyetleri de burada yer alır. Uyumlu çalışmasında kendimizi aydınlanmış ve neşe dolu hissederiz. Uyumsuzluğunda ise kasvetli ve dengesiz hissederiz. İçimizde bulamadığımız kabullenme ve tatmini maddi dünyada ararız. Bu chakra, duygusal hassasiyetlerin ve kişisel güç konularının temizlenme, arınma odasıdır.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota Mİ, Mantra RAM/Renk: Sarı/Taş: Kaplan gözü, Amber, Topaz, Sitrin/Aroma: Lavanta, Biberiye, Bergamut/Yoga şekli: Karma Yoga. Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

4.CHAKRA :

Adı: Kalp Chakrası/Anahata Chakra

Chakra Merkezi: Kalp (Göğüsün ortasında kalbin hizasındadır. Öne doğru açılır)

Rengi: Yeşil (Ayrıca pembe ve altın sarısı)

Elementi: Hava

Duyu: Dokunma

Sembolü: 12 yapraklı lotus

Anatomik Bağlantı: Kalp, sırtın yukarısı, göğüs ve göğüs boşluğu, ciğerlerin alt bölgesi, kan ve dolaşım sistemi, deri.

İlgili Salgı Bezi: Timüs (Büyümeyi düzenler ve lenf sistemini kontrol eder. Ayrıca bağışıklık sistemini destekleme ve güçlendirme işlevi vardır.)<

Temel İlke: Kendini adama, Nefsini yenme.

Gelişim Evreleri: 22-28 Yaş/71-77 Yaş aralığı

Temel Öğretisi: Kalbin yeteneklerinin ortaya çıkışı; sevgi, şefkat, paylaşma, içtenlik, özveri, kendini adama ve şifa. Bu chakra tüm chakra sisteminin merkezidir. 3 düşük fiziksel ve duygusal merkezle 3 yüksek zihinsel ve ruhsal merkezi birleştirir. Kalp chakrasının amacı sevgi yoluyla tam birleşmeye ulaşmaktır. Asla “aşka çıkmayız” daima “aşka düşeriz” (Fall in love). Bu ifadenin ruhsal çekimin ilk önce kalp chakrasında deneyimlenmesini sonra duygu enerji sistemleri (3.chakra) ve cinsellik (2.Chakra) vasıtasıyla aşağı düşerek en sonunda dünyaya demirlemesini (1.chakra) göstermesi eğlendirici ama gerçektir. Eğer kalp chakrası kapalıysa bu kendini soğukluk ve kayıtsızlık hatta “kalpsizlik” şeklinde gösterir. Dengesiz ve çökkün olunur. Uyumlu ise sıcak, samimi, neşeli, yardımsever ve mutlu olunur.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota FA, Mantra YAM/Renk: Yeşil, Pembe/Taş: Kızıl Kuvars, Turmalin, Zümrüt/Aroma: Gül yağı/Yoga şekli: Bhakti Yoga.
Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

5.CHAKRA :

Adı: Boyun ya da Boğaz Chakrası/Vishuddha Chakra

Chakra Merkezi: İletişim (Boyun ile boğaz arasındaki çukurdadır. Boyun omurlarından başlar öne doğru açılır.)

Rengi: Mavi (Gümüş ve yeşilimsi mavi)

Unsur: Esir

Duyu: İşitme

Sembolü: 16 taç yapraklı lotus

Anatomik Bağlantı: Boyun, boğaz ve çene. Kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerlerin üstü, yemek borusu, kollar.

İlgili Salgı Bezi: Tiroid (Tiroksin ve Tirokalsitonin hormonu salgılar/Bedensel ve ruhsal gelişim arasındaki dengeyi sağlar. İskeletin ve iç organların gelişmesinde önemli rol oynar. Metabolizma yoluyla yiyeceğin enerjiye dönüşüm hızını düzenler. İyot metabolizmasını, kandaki ve hücrelerdeki kalsiyum dengesini kontrol eder.)

Temel İlke: Varlığın birlikte titreşmesi

Gelişim Evreleri: 29-35 Yaş/78-84 Yaş aralığı

Temel Öğretisi: İletişim ve karşılıklı anlaşma; kendini yaratıcı bir biçimde ifade etmek, açık olmak, bağımsızlık, esinlenme, Oluş’un gizemli düzeylerine ulaşmak.
Boğaz çakrası insanın ifade, iletişim ve esin yeteneğinin merkezidir. İlgili unsuru olan Esir ayrıca sesinde ileticisidir. Esir ayrıca, zamanın başlangıcından beri kaydedilmiş olayların, eylemlerin, duygu ve düşüncelerin astral ışığı olan AKAŞA kavramıyla da açıklanır. Eğer sınırsız uzay ve sonsuz gökyüzü gibi açılırsak, bilginin ve içgörünün en derin düzeyiyle ödüllendiliriz. 5.chakranın uyumlu çalışmasında ses gür ve melodilidir. Zorluk ve direnç karşısında dürüst olup “hayır” diyebiliriz. Başka insanların düşünceleri bizi yolumuzdan saptırmaz. Uyumsuz çalışması durumunda ya çözümlenmemiş duygularımızı düşüncesiz eylemlerle ifade eder ya da kendi zihnimize kapanır ve duygularımıza yaşama hakkı tanımayız. İfade yeteneğini başkalarını kandırmak için ya da sürekli konuşarak ilgi çekmek için kullanırız. Yargılamaya yatkın oluruz. Başkalarını rahatça ve insafsızca yargıladığımızda aslında bizi en çok rahatsız eden yanlarımız hakkında konuşmaktayızdır. Bedensel yansımalarına gelince ifade edilmeyen duygu ve düşünceler katılaşır, boğazımız düğümlenir ve sesimiz kısılır. Guatr, boyun tutulmaları, ses telleriyle ilgili problemler ortaya çıkar.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota SOL, Mantra HAM/Renk: Açık ve berrak Mavi/Taş: Akuamarin, Turkuaz/Aroma: Adaçayı, Okaliptüs/Yoga şekli: Mantra Yoga.
Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

6.CHAKRA :

Adı: Kaş chakrası, Üçüncü göz veya yönetici chakra/Ajna Chakra

Chakra Merkezi: Alın bölgesi (Burun köprüsünün bir parmak üstünde alnın ortasındadır. Öne doğru açılır.)

Rengi: Lacivert (ayrıca sarı ve menekşe)

Duyu: Tüm duyular ve duyu dışı algılama

Sembolü: 96 taç yapraklı lotus (2x48 yaprak)

Anatomik Bağlantı: Yüz, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, beyincik, merkezi sinir sistemi.

İlgili Salgı Bezi: Hipofiz (Hipofize çoğunlukla “Temel bez” denir. Çünkü salgılama aktiviteleri diğer bezlerin de çalışmalarını kontrol eder. Bir orkestra şefi gibi diğer bezlerin uyumlu etkileşimlerini gerçekleştirir. Ön ve arka lobu; 1)Büyüme hormonu(STH), 2)ACTH, 3)TSH, 4)LH, 5)FSH, 6)Prolaktin(LTH) 7)MSH hormonlarını salgılar. Arka lob ise; 1)ADH, 2)Oksitosin hormonlarını salgılar.

Temel İlke: Oluş Bilgisi

Gelişim Evreleri: 36-42 yaş/85-91 Yaş aralığı.

Temel Öğretisi: Anlama ve gerçekleştirme, sezgi, iç duyguların gelişmesi, zihin gücü, iradenin sergilenmesi ve ortaya çıkışı.
6. chakra yüksek zihinsel güçlerimizin, entelektüel kapasitemizin, hafızamız ve irademizin merkezidir. Fiziksel düzlemde, merkezi sinir sisteminin yönetim merkezidir. Gerçek rengi berrak bir çivit mavisidir. Fakat sarı ve menekşe de bulunabilir. Bu renkler çeşitli bilinç düzeylerinde farklı fonksiyonlara sahiptirler. Akılcı ya da entelektüel düşünce sarı ışıma yaratırken, berrak bir koyu mavi, sezgiyi ve holistik düşünceyi temsil eder. Duyu üstü algılama menekşe tonu renklerle gösterilir. 6.chakra olumsuz çalıştığında yanlızca akılcı zihnimizle algılayabildiklerimizi kabu eder, holistik bakış açısından ve yaşadıklarımızı doğal dengenin kozmik kanunlarıyla bütünleştirme yeteneğinden yoksun kalırız. Ruhsal gerçekleri reddederiz. Bu chakra kişilik gözü olan sol gözü yönetir. Tıkanıklığında, Merkezi sinir sistemi Beyin ve Omuriliği kapsadığından bu alanla ilgili ciddi rahatsızlıklar doğurabilir.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota LA, Mantra KSHAM/Renk: Saydam Lacivert/Taş: Lacivert taşı, Mavi safir, sodalit/Aroma: Nane, Yasemin/Yoga şekli: Ynana Yoga, Yantra Yoga.
Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

7.CHAKRA :

Adı: Taç Chakra ya da Tepe Chakrası/Sahasrara Chakra

Chakra Merkezi: Kafanın ortasında, en yüksek noktadadır. Yukarıya doğru açılır.

Rengi: Mor (Ayrıca beyaz ve altın renkleri)

Sembolü: 1000 yapraklı lotus (nilüfer)

Anatomik Bağlantı: Asıl Beyin

İlgili Salgı Bezi: Epifiz (Epifizin etkisi bilimsel olarak tamamen açıklanamamıştır. Muhtemelen tüm organizmayı etkiler. Bu bez Melatonin hormonu salgılar ve bu bezin bir fonksiyon bozukluğu, yarım kalan cinsel olgunlukla sonuçlanır.)

Temel İlke: Saf Oluş

Gelişim Evreleri: 43-49 Yaş/92-98 Yaş aralığı

Temel Öğretisi: Kusursuzluk, iç tefekkürle aydınlanma. Her yerde mevcut olan varlıkla bir oluş. Evrensel bilince ulaşma.
7.chakra, öteki chakra enerjilerinin hepsinin kaynağı ve başlama noktasıdır. Nasıl spektrumun tüm renkleri beyaz ışıkta birleşiyorsa, en yüksek chakra da düşük merkezlerin tüm enerjisini içinde barındırır. Burada kişisel enerji alanımız evrenle bir olur. Bu benliğimizin aydınlanmasının son basamağıdır. Bir bebeğin bıngıldağı ilk 9-24 ayda açık kalır. Yaşamlarının bu ilk döneminde bebekler bölünmemiş bir birliğin farkındalığında yaşarlar. Eğer taç chakrası açılmamışsa kendimizi bolluktan ve bütünlükten ayrı hissederiz ve korkudan tamamen kurtulamayız. Kendimizi bu chakranın gelişim evrelerine yeterince hazırlayamazsak bir belirsizlik duygusu ve amaçsızlık hissederiz. Aslında bu duygular içimize daha sıkı bakmamızı söyleyen ip uçlarıdır. Hissizlik ve ölüm korkusu çok belirgindir. Bu rahatsız edici duyguları kontrol etmek için aşırı bir uyku ya da aşırı bir hareketlilik, aşırı sorumluklar yüklenme şeklinde kendini gösterir. Bu durumda olan insanlar kaçınılmaz olarak hastalanırlar. Akıl sağlıklarını yitirebilirler. Bu chakra aynı zamanda sağ gözü yönetir.

Terapi Şekilleri: Ses: Nota Sİ, Mantra OM/Renk: Mor ve Beyaz/Taş: Ametist, Kaya kristali/Aroma: Günlük,Lotus.
Ayrıca renk ve taşlar kullanılarak yapılan biorezonans terapi yöntemi chakraların dengelenmesi için en etkili yoldur.

Yazılım ve Hosting: hozzt.com
Yasal uyarı